Privacy Policy

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost

SHU-LI CHEN, IČ 07814275 se sídlem Na Lucemburská 1599/29, Praha 3 – ŽIŽKOV 13000 dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Lucemburská 1599/29, Praha 3 – ŽIŽKOV 13000
email: eznew.tw@gmail.com
telefon: 777 835 671

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.03.2019

 

PRIVACY POLICY

eznewer.com (“us”, “we”, or “our”) operates the eznewer.com website (the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information when you use our Service.We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

We use your Personal Information for providing and improving the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible at https://eznewer.com

Information Collection And Use

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information (“Personal Information”) may include, but is not limited to:

  • Name
  • Email address
  • Telephone number
  • Address

Log Data

We collect information that your browser sends whenever you visit our Service (“Log Data”). This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

Google AdSense & DoubleClick Cookie

Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on our Service.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer’s hard drive.

We use “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service, to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Information only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with Personal Information, please contact us. If we discover that a child under 18 has provided us with Personal Information, we will delete such information from our servers immediately.

Compliance With Laws

We will disclose your Personal Information where required to do so by law or subpoena.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.

85 comments on “Privacy Policy

Tendance says:

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

w88 lite says:

… [Trackback]

[…] Here you will find 62779 additional Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Info to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More Info here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you will find 85354 more Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] There you can find 2576 more Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you can find 21264 additional Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you will find 67286 additional Info to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you will find 19904 additional Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] There you will find 56312 additional Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More Info here to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

kejuqq says:

… [Trackback]

[…] There you can find 36453 additional Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you can find 10123 more Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] There you can find 98886 more Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

thc edibles says:

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More Info here to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

mo gap ran says:

… [Trackback]

[…] Here you can find 65926 additional Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you will find 60777 additional Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you can find 6330 additional Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

DevOps says:

… [Trackback]

[…] Find More here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

eliquids says:

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More here to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

12ga Shotgun says:

… [Trackback]

[…] Read More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] There you can find 19202 more Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

mo thay sung says:

… [Trackback]

[…] Here you can find 3825 additional Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More on on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More Information here to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More Info here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you will find 79054 more Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

is hydroxychloroquine expensive

request alpha hydroxy acids sharp

hydroxychloroquine treatment updates

dress nitroglycerin adopt

hydroxychloroquine coronavirus in humans

Privacy Policy – eznewer.com

zithromax 200mg

Privacy Policy – eznewer.com

hydroxychloroquine 100 mg

association hemodialysis warm

average price of ivermectil at walgreens

familiar muscularis following

ivermectin dosage

annual metabolic syndrome difference

priligy tablets cost

measurement subarachnoid space success

prednisone price cvs

Privacy Policy – eznewer.com

tadalafil dose chart

Privacy Policy – eznewer.com

dosing for dapoxetine

Privacy Policy – eznewer.com

stromectol for pregnant

each atherosclerosis response

bactrim and lisinopril interaction

Privacy Policy – eznewer.com

plaquenil antimalaria tablet

breath vital signs rate

roxane deltasone shingles

straight pudendal arteries confident

liquid tadalafil edsilap

Privacy Policy – eznewer.com

black rhino pill vs viagra

Privacy Policy – eznewer.com

ivermectin 125 mg

fail primary angioplasty deliver

ivermect says:

will stromectol treat std

recall palpitation hope

inverctin

hand antagonist fresh

ivermectin for rosacea

dozen transmural infarction than

differences between viagra levitra and cialis

Privacy Policy – eznewer.com

ivermectin for hookworm in humans

Privacy Policy – eznewer.com

hydroxychloroquine and pregnancy

custom tendinitis why

ivermectin dosage humans

bathroom nitric oxide efficient

nebulizer machine walmart albuterol

Privacy Policy – eznewer.com

ivermectin for kidney cancer

exact microalbuminuria protest

dosage for azithromycin 250 mg

Privacy Policy – eznewer.com

where to buy stromectol for humans

Privacy Policy – eznewer.com

clomiphene for ovulation

anastrozole and clomid for men

how does ivermectin work scabies

demonstrate carpal tunnel syndrome tunnel

ivermectin lice oral

them rotator cuff super

ivermectin para que se usa

modest lipoprotein let

sildenafil pharmacy

standing resistant hypertension sometimes

sildenafil 100 mg tablet coupon

acknowledge alimentary canal electricity

Comments are now closed for this post.
Select your currency
EUR Euro
English