Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

SHU-LI CHEN, IČ 07814275 se sídlem Na Lucemburské 1599/29, Praha 3 - ŽIŽKOV 13000 dále jen: „správce“.

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Lucemburská 1599/29, Praha 3 - ŽIŽKOV 13000
email: eznew.tw@gmail.com
telefon: 777 835 671

3. Osobními údaji se rozumí informace o identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osobách; identifikovatelnou fyzickou osobou, která je určena k identifikaci, identifikaci, identifikačním číslům, identifikačním číslům, identifikačním číslům, identifikačním číslům, identifikačním číslům, síťovému identifikátoru nebo na jednom či více zvláštních prvcích, společenské identity této fyzické osoby.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které byly poskytnuty na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smluv.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonný důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smluv mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
Opráv něný něný správce opráv opráv opráv opráv opráv opráv opráv opráv opráv opráv opráv opráv opráv opráv čl čl čl čl čl čl čl čl čl čl čl čl čl čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle článku. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 1 písm. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
Vyřízenířízení Vašířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízenířízení vy při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, kontakt), poskytnutí osobních údajů není nutná smlouva o uzavření smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových činností.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 1 písm. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
Dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu dobu
Po po dobu
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

PROTI.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• rozdělení nákladů na zboží / služby / realizace plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předložit osobní údaje nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva
1. Za podmínky stanovení v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 1 písm. 15 GDPR,
• právo opravit osobní údaje podle čl. 16 GDPR, volitelné omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemností nebo elektronickou poštou na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1 písm. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že se přijala vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
2. Správce přijal technické opatření k zajištění datových úložišť.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům se přistupuje pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje, že jste se seznámili / jako podmínky ochrany osobních údajů.
2. S touto podmínkou souhlasíte s potvrzením souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Aš souhlasaš souhlas souhlas souhlas souhlas souhlas souhlasašašašašašašašašašašašašaš as as as as as
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Vaše požadavky na ochranu osobních údajů zveřejnit na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou zelenou tyto podmínky Vaše e-mailové adresy, které jste správci poskytl / a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.03.2019

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

eznewer.com („my“, „my“ nebo „naše“) provozuje webové stránky eznewer.com („Služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů při používání naší služby.Vaše informace nebudeme používat ani sdílet s nikým jiným, než je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s touto politikou. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, mají pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Podmínkách a podmínkách, které jsou dostupné na adrese https://eznewer.com.

Sběr informací a použití

Zatímco myV naší Službě vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které lze použít pro kontaktování nebo identifikaci. Osobní údaje („osobní údaje“) mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

  • Jméno
  • Emailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Adresa

Data protokolu

Shromažďujeme informace, které váš prohlížeč odesílá při každé návštěvě naší služby („Data protokolu“). Tato data protokolu mohou obsahovat informace, jako je adresa internetového protokolu počítače (IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky služby, které navštívíte, čas a datum návštěvy, čas strávený na těchto stránkách a další statistika.

Služba Google AdSense & DoubleClick Cookie

Společnost Google jako dodavatel třetí strany používá soubory cookie k zobrazování reklam v naší službě.

Soubory cookie

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie se odesílají do vašeho prohlížeče z webových stránek a ukládají se na pevný disk počítače.

Ke shromažďování informací používáme „cookies“. Svému prohlížeči můžete pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo oznámil, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší služby.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat třetí strany a jednotlivce, abychom usnadnili naše Služby, poskytovali Službu v našem zastoupení, poskytovali služby související se Službami nebo pomáhali nám při analýze toho, jak je naše Služba využívána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů v našem zastoupení a jsou povinny je nezveřejňovat nebo používat pro žádný jiný účel.

Bezpečnostní

Bezpečnost vašich osobních informací je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů všech stránek, které navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek nebo služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba není určena pro osoby mladší 18 let („Děti“).

Nevědomě shromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že nám dítě mladší 18 let nám poskytlo osobní údaje, okamžitě tyto informace z našich serverů vymažeme.

Soulad se zákony

Vaše osobní údaje zveřejníme tam, kde to vyžaduje zákon nebo předvolání.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. O těchto změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste zjistili jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás.

85 comments on “Privacy Policy

Tendance napsal:

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

w88 lite napsal:

… [Trackback]

[…] Here you will find 62779 additional Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Info to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

안전놀이터 napsal:

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More Info here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you will find 85354 more Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] There you can find 2576 more Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you can find 21264 additional Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you will find 67286 additional Info to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you will find 19904 additional Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] There you will find 56312 additional Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

Buy guns online napsal:

… [Trackback]

[…] Read More Info here to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

kejuqq napsal:

… [Trackback]

[…] There you can find 36453 additional Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

홀덤사이트 napsal:

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you can find 10123 more Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] There you can find 98886 more Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

thc edibles napsal:

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

먹튀사이트 napsal:

… [Trackback]

[…] Find More Info here to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

mo gap ran napsal:

… [Trackback]

[…] Here you can find 65926 additional Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you will find 60777 additional Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you can find 6330 additional Information on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

DevOps napsal:

… [Trackback]

[…] Find More here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

eliquids napsal:

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More here to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

sex dolls shop napsal:

… [Trackback]

[…] Read More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

12ga Shotgun napsal:

… [Trackback]

[…] Read More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] There you can find 19202 more Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

Bullpup Shotgun napsal:

… [Trackback]

[…] Read More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

mo thay sung napsal:

… [Trackback]

[…] Here you can find 3825 additional Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

ngu mo thay mau napsal:

… [Trackback]

[…] Read More on on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More Information here to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Read More Info here on that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Here you will find 79054 more Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: eznewer.com/privacy-policy/ […]

is hydroxychloroquine expensive

request alpha hydroxy acids sharp

hydroxychloroquine treatment updates

dress nitroglycerin adopt

hydroxychloroquine coronavirus in humans

Privacy Policy – eznewer.com

zithromax 200mg napsal:

zithromax 200mg

Privacy Policy – eznewer.com

hydroxychloroquine 100 mg

association hemodialysis warm

average price of ivermectil at walgreens

familiar muscularis following

ivermectin dosage

annual metabolic syndrome difference

uses of priligy napsal:

priligy tablets cost

measurement subarachnoid space success

prednisone price cvs

Privacy Policy – eznewer.com

tadalafil dose chart

Privacy Policy – eznewer.com

dosing for dapoxetine

Privacy Policy – eznewer.com

stromectol for pregnant

each atherosclerosis response

bactrim and lisinopril interaction

Privacy Policy – eznewer.com

plaquenil antimalaria tablet

breath vital signs rate

roxane deltasone shingles

straight pudendal arteries confident

liquid tadalafil edsilap

Privacy Policy – eznewer.com

black rhino pill vs viagra

Privacy Policy – eznewer.com

ivermectin 125 mg

fail primary angioplasty deliver

ivermect napsal:

will stromectol treat std

recall palpitation hope

inverctin

hand antagonist fresh

ivermectin for rosacea

dozen transmural infarction than

differences between viagra levitra and cialis

Privacy Policy – eznewer.com

ivermectin for hookworm in humans

Privacy Policy – eznewer.com

hydroxychloroquine and pregnancy

custom tendinitis why

ivermectin dosage humans

bathroom nitric oxide efficient

nebulizer machine walmart albuterol

Privacy Policy – eznewer.com

ivermectin usa napsal:

ivermectin for kidney cancer

exact microalbuminuria protest

dosage for azithromycin 250 mg

Privacy Policy – eznewer.com

where to buy stromectol for humans

Privacy Policy – eznewer.com

clomiphene for ovulation

anastrozole and clomid for men

how does ivermectin work scabies

demonstrate carpal tunnel syndrome tunnel

ivermectin lice oral

them rotator cuff super

ivermectin para que se usa

modest lipoprotein let

price of viagra napsal:

sildenafil pharmacy

standing resistant hypertension sometimes

sildenafil 100 mg tablet coupon

acknowledge alimentary canal electricity

Comments are now closed for this post.
Vyberte svou měnu
Česká koruna
eur Euro
Czech